Company Info Company Info

Contact Us Contact Us

Mr. Wong Mr. Wong
0769-89870888 0769-89870888
0769-88661259 0769-88661259
+86-0136 6989 2828 +86-0136 6989 2828
zhihong.jixie@163.com zhihong.jixie@163.com
Sanpaiweizu, Yisha Village, Shitian Town, Dongguan City, GD, China.

Sanpaiweizu, Yisha Village, Shitian Town, Dongguan City, GD, China.

Online Service

Alibaba:yunyer